Gri Scala (A-02 Lekeleme ve A-03 Solma)

3305 Gri Skala A02 (Solma);

Gri skala algılanan renk farkını gösteren dokuz çift mat gri-beyaz şeritlerden oluşur.

Bunlar 5,4-5,4,3-4,3,2-3,2,1-2,1 seviyelerine karşılık gelen bir haslık derecesi verir. ISO 105-A02’de açıklandığı gibi haslık testlerinde meydana gelen renk değişiminin değerlendirilmesinde ve ışık haslığı standartlarına göre ışık haslığı testlerinin derecelendirilmesinde kullanılır.

3305 SDCE Gri Skala A03 (Lekeleme);

Gri skala algılanan lekelemenin boya derinliğini gösteren dokuz çift mat gri-beyaz renkli şeritlerden oluşur. Bunlar 5,4-5,4,3-4,3,2-3,2,1-2,1 seviyelerine karşılık gelen bir haslık derecesi verir.

ISO 105-A03’te açıklandığı gibi haslık testleri sırasında boyanmamış refakat kumaşında meydana gelen lekeleme miktarını değerlendirmek için kullanılır.