İnkübatör – Bakteriyolojik ETÜV

Temel bir laboratuar cihazı olan inkübatörler: firmamız tarafından yedi ayrı hacim alternatifinde üretilmektedir.

Sıcaklık çalışma sınırları ortam sıcaklığı +5°C ile 80°C aralığında olup; tıp, ilaç ve gıda laboratuvarlarında, bakteriyolojik
çalışmalarda kuluçka ve inkübasyon amaçlı kullanılabilir.