Su Banyosu – Kavisli Kapaklı

Laboratuvarlarda temel bir cihaz olarak kullanılan su banyoları; ortam sıcaklığı +5°C ile 99.9°C arasında sürekli sabit
ısıda tutma işlemlerinde kullanılmaktadır. J11330KDS ve J11540KDS modellerinde bulunan sirkülasyon pompası
ile su sirküle edilerek ısıtma sağlanır.

Cihazın üst kapağı standart olarak cihaz ile birlikte verilmektedir. Cihazda aşırı sıvı kullanımından kaynaklanan taşmaları önlemek için havuz kenarlarında taşma derinliği bulunmaktadır (Bu özellik J11330KDS ve J11540KDS modellerinde bulunmamaktadır.)

Cihaz içerisinde kullanılacak erlen, şişe, deney tüpü v.b. malzemeler için klipsli tabla ve tüp sportu opsiyoneldir.